Home Wat doen wij Voorwaarden en tarieven Voor ouders Studietips Aanmelding studiebegeleiding Links Nieuws
Copyright © 2014 Studiecentrum Dronten Last up date 11- 02 - 2020 STUDIECENTRUM DRONTEN

Voor ouders


De overstap van groep 8 naar de brugklas


Veel van de studieproblemen die leerlingen in de hogere klassen hebben, vinden hun oorsprong in de brugklas.

Jarenlange ervaring met begeleiding van leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft ons geleerd dat daarbij twee aspecten te onderscheiden zijn:

 


Effecten van de studiebegeleiding


Naast het behalen van betere studieresultaten zijn er nog twee effecten duidelijk waarneembaar. Belangrijk is dat het zelfvertrouwen vaak langzaam teruggewonnen wordt, zodat de leerling na verloop van tijd op eigen benen kan staan en de opleiding verder succesvol kan vervolgen.

 

Sommige leerlingen hebben baat bij een langdurige steun in de rug in de vorm van huiswerkbegeleiding.


Een tweede belangrijk effect van de begeleiding is de verbetering van de verstandhouding tussen ouder en kind. Voordat ouders en leerling naar de studiebegeleiding komen, hebben ze meestal een traject doorlopen, waarbij de ouders zelf hun kind geprobeerd hebben te helpen. Vaak draait dit uit op spanningen en wordt de verstandhouding er niet beter op! Omdat de ouders ervan uit kunnen gaan dat het huiswerk van hun kind na thuiskomst van het Studiecentrum in orde is, geeft dat weer rust en blijft de beschikbare tijd 's avonds over voor leukere dingen dan elkaar overhoren. Het voordeel van een huiswerkinstituut boven de begeleiding die door de onderwijsinstelling zelf wordt verzorgd, is dat dit een niet-schoolse situatie is, waardoor de leerling uit zijn normale patroon wordt gehaald. Iemand die op school de houding van stoere, ongeïnteresseerde leerling heeft aangenomen, hoeft zich in deze nieuwe situatie niet zo op te stellen. Studiebegeleiding die door de school zelf wordt verzorgd wordt vaak gegeven door de docenten die ook voor de klas staan, waardoor dezelfde rollenpatronen ontstaan als in de klas. Daarnaast zal een docent die in de klas de stof niet helder kan uitleggen, hier in de naschoolse begeleiding ook niet toe in staat zijn.


Voordelen van de studiebegeleiding


In eerste instantie lijkt het een zware opgave om enkele keren per week of zelfs elke dag naar de studiebegeleiding te gaan om onder toezicht huiswerk te maken. Toch weten wij uit ervaring dat het een fijn gevoel geeft om op deze manier met je opleiding bezig te zijn. Geen ouders meer die je (hoe goed bedoeld ook) lastigvallen met vragen als: “hoe staat het met je repetitie/ ken je de Franse woordenlijst al?” Door het werken op het Studiecentrum krijg je eindelijk cijfers die voldoende zijn. Ook is het natuurlijk een fijn gevoel dat je op vrijdag het huiswerk voor de komende maandag al gemaakt en geleerd hebt. Dat maakt het in het weekend mogelijk om je zonder schuldgevoel met je sport of je hobby bezig te houden, of om lekker uit te gaan!


Doelstelling


Het doel van onze huiswerkbegeleiding is de leerling, door dagelijkse persoonlijke ondersteuning, te stimuleren het schoolwerk zo goed mogelijk te volbrengen. De rustige, huiselijke sfeer en de betrokkenheid van de enthousiaste begeleiders zijn hierbij van grote invloed. Het is onze opzet dat de leerlingen na verloop van tijd met de opgebouwde structuur en motivatie weer zelfstandig thuis aan de slag kan gaan. Een aantal leerlingen blijft echter door de jaren heen bij de studiebegeleiding. Maar dat is natuurlijk sterk afhankelijk van de problematiek van de leerling.

 

Zelfstandigheid

Onze huiswerkbegeleiding is erop gericht om de leerling "zelfstandig" te leren studeren. Onze doelstelling is dat de leerling na een periode huiswerkbegeleiding zelfstandig verder kan.


Waarom huiswerkbegeleiding?


De behoefte aan huiswerkbegeleiding komt meestal niet voort uit een beperkte intelligentie. Er zijn veel verschillende problemen die ten grondslag kunnen liggen aan achterblijvende studieresultaten, zoals problemen thuis, specifieke leerafwijkingen als dyslexie, ADHD, dyscalculie, een taalachterstand of het niet goed kunnen volgen van een bepaald vak, of het gebrek aan uitlegvaardigheid van een docent. Dit zijn allemaal oorzaken die ervoor zorgen kunnen dat de cijfers van een student (tijdelijk) onvoldoende zijn.


Het zijn de leerlingen van de HAVO/VWO bovenbouw (Tweede fase) die op school in de KWT uren (Keuze Werk Tijd) zelfstandig moeten werken op school. Maar hier niet toe in staat zijn.


Ook de invoering van de Tweede Fase (met het bijbehorende Studiehuis) blijkt voor een groep leerlingen voor problemen te zorgen. Het zijn die leerlingen die in de uren die zij elke dag zelfstandig moeten werken, niet genoeg hebben aan de zorg en aandacht die op scholen worden geboden. Er blijkt vaak behoefte aan structuur en extra steun na schooltijd. Daarnaast speelt faalangst ook een rol. Een leerling kan het op zich wel, maar is door eerder falen zo uit het lood geslagen, dat hij bij voorbaat al een black-out krijgt, waardoor hij een repetitie of schriftelijke overhoring niet goed kan maken. Soortgelijke problemen komen voor bij spreekbeurten, groepspresentaties en mondelinge tentamens!


Heb je studiebegeleiding of bijlessen nodig?


Er zijn verschillende soorten huiswerkbegeleiding. Bijlessen helpen je vaak de achterstand in een bepaald vak weg te werken en een bijlesdocent kan je bepaalde problemen uitleggen, die je na behandeling in je klas nog niet begrijpt.

De bijlessen worden gegeven bij het Studiecentrum aan De Drieslag 30 te Dronten.Wanneer ga je op zoek naar huiswerkbegeleiding?


Elke leerling heeft een periode in zijn middelbare schooltijd, dat het leren tijdelijk minder goed gaat. Soms komt dat omdat je de stof van een bepaald vak niet begrijpt. Soms zijn er problemen thuis die zo erg afleiden, dat je je in de klas niet meer kan concentreren en hierdoor onvoldoendes haalt.

Als jij enkele onvoldoendes op je rapport hebt staan, of een bepaald vak niet helemaal begrijpt, het gevoel hebt dat jij jezelf er niet toe kunt zetten om na schooltijd huiswerk te maken of leerstof eenvoudig niet in je hoofd kunt krijgen… dan kun je in overleg met je ouders en/of school ervoor kiezen om naar het Studiecentrum Dronten te komen voor huiswerkbegeleiding en/of individuele bijlessen.