Home Wat doen wij Voorwaarden en tarieven Voor ouders Studietips Aanleiding Aanmelding studiebegeleiding NBZ DRONTEN Links Nieuws
Copyright © 2014 Studiecentrum Dronten Last up date 17 - 12 - 2017 STUDIECENTRUM DRONTEN

Voorwaarden en tarieven m.i.v. 1 augustus 2017


Onder studiebegeleiding wordt verstaan, het toezicht houden op en het controleren van het maken en het leren van opgegeven huiswerk, repetities, schoolonderzoeken en examenstof. Tevens hoort bij de studiebegeleiding het uitleggen van de stof en het leren plannen en organiseren van de studie. Daarnaast geven wij daar waar mogelijk, extra uitleg en oefening in de vakken waarin achterstand geconstateerd wordt.
Indien blijkt dat een leerling in een bepaald vak een grote achterstand heeft, biedt het Studiecentrum Dronten de mogelijkheid om in het betreffende vak bijlessen te volgen. Het is natuurlijk ook mogelijk om naar aanleiding van het intakegesprek direct voor bijlessen te kiezen. Voor de bijlessen geldt in eerste instantie een minimum van 5 lessen.
*Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs bedragen de kosten € 160,- per 5 uren.

*Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het mbo bedragen de kosten eveneens

€ 160,- per 5 uren. Voorafgaand aan de eerste bijles dient een strippenkaart gekocht te worden. De betaling dient contant dan wel met een overmaking te geschieden. Na de 5e les kan indien nodig een nieuwe strippenkaart voor 3 of 5 lessen gekocht worden.

Voor de studiebegeleiding wordt een leerling ingeschreven tot het einde van het schooljaar. Inschrijving voor een kortere periode is eventueel mogelijk, maar altijd met een minimum van 3 maanden. Er geldt een opzegtermijn van l maand, ingaande op de eerste van de maand, die volgt op de schriftelijke opzegging. Na l januari kan men zich alleen nog voor de rest van het schooljaar aanmelden. Eindexamenkandidaten worden automatisch per l juni door ons uitgeschreven.
Zonder opzegging door de ouders eindigt de inschrijving automatisch bij het begin van de schoolvakanties. Het Studiecentrum Dronten houdt zich aan de schoolvakanties van de provincie Flevoland. Schoolvakanties en officiële vrije dagen brengen geen verandering in het maandbedrag. U kunt op de volgende manieren betalen:  contant of via een overboeking. De lessen kunnen pas beginnen als het geld contant is afgegeven of op de bankrekening van het Studiecentrum Dronten staat.
 

Met ingang van 1 augustus 2017 zijn de tarieven voor de studiebegeleiding als
volgt :

3 dagen per week
€ 260,- per maand

4 dagen per week
€ 300,- per maand

5 dagen per week
€ 340,- per maandVoor de zorgkinderen (PDD-NOS, ADHD, Asperger etc.) hanteren we de
volgende tarieven :

3 dagen per week
€ 290,- per maand

4 dagen per week
€ 360,- per maand

5 dagen per week
€ 400,- per maand
NL41RABO0308620240​ t.n.v Studiecentrum  Dronten

o.v.v. voornaam en achternaam  van de leerling
De eenmalige administratiekosten inclusief het intakegesprek bedragen € 20,-


Het Studiecentrum Dronten is sinds 08-07-1998 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder het inschrijfnummer 39068044.

 

Het rekeningnummer van het Studiecentrum is NL41RABO0308620240​, Rabo Dronten.

Postadres:        

R. Lemstra
Belterwiede 9  

8844 EH Lelystad 


Vestigingsadres Studiecentrum:
Studiecentrum Dronten
De Rede 32

8251 EW Dronten


Telefonisch te bereiken van maandag tot vrijdag van 14:00 uur tot 18:00 uur
Telefoon: 0321-332410 (studiecentrum) b.g.g. 06-12585357  

E-mail: info@studiecentrumdronten.nl