Home Wat doen wij Voorwaarden en tarieven Voor ouders Studietips Aanmelding studiebegeleiding Links Nieuws
Copyright © 2014 Studiecentrum Dronten Last up date 11- 02 - 2020 STUDIECENTRUM DRONTEN

Wat doet het Studiecentrum Dronten voor uw kind?


Anders dan bij bijlessen in een bepaald vak, kan op het Studiecentrum het gehele functioneren van een leerling worden geanalyseerd. Het is vaak een combinatie van verschillende factoren die ervoor zorgt dat een leerling minder presteert. Gedurende enkele maanden kunnen achterstanden worden weggewerkt, kan een betere studiemethode worden aangeleerd en kan een leerling leren in een strak studieritme te komen. Om dit te bereiken leert de leerling vanaf de eerste dag om volgens een vast ritme te werken:

1. de leerling meldt zich direct na schooltijd bij de studiebegeleider en de begintijd van de begeleiding wordt ingeschreven.

2. De leerling maakt samen met de begeleider een planning voor de komende 2 weken, van het maak - en leerwerk. De belangrijkste toetsen krijgen een kleurcode. Daarnaast worden in het plangedeelte van de map van de betrokken leerling schriftelijke overhoringen, repetities, boekbesprekingen, presentaties etc. ingeschreven.

3. daarna worden de behaalde cijfers ingeschreven en besproken. Zo kan de stof van onvoldoende gemaakte toetsen opnieuw worden uitgelegd.

4. tijdens het maken en leren van het huiswerk krijgen de leerlingen vakinhoudelijke hulp indien dit noodzakelijk is. Voor de vakinhoudelijke hulp zijn elke dag studiebegeleiders aanwezig. De leerlingen begint na overleg met de studiebegeleider aan het maakwerk en het leerwerk. Naast hulp bij het maakwerk (vragen verduidelijken, lesstof toelichten etc.), overhoort de studiebegeleider de leerling ook. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Tevens worden de handelingsdelen (een handelingsdeel van het schoolexamen is een kleine of grote opdracht die voldoende moet worden afgerond, de leerling krijgt hier dus geen cijfer voor) apart gecontroleerd.

5. Wanneer een leerling klaar is met het werk voor de volgende lesdag, wordt met de studiebegeleider besproken wat er verder gedaan moet worden. Dat zal meestal werk voor de volgende dagen zijn. In principe blijft een leerling twee uur aanwezig voor de studiebegeleiding. Om een goed resultaat neer te zetten verwachten wij van elke leerling een positieve instelling.


Begeleiding bij ADHD


Omgaan met ADHD valt niet mee. Het Studiecentrum Dronten geeft je steun bij het plannen en uitvoeren van je huiswerk. Daardoor krijg je meer overzicht en betere resultaten. Je krijgt steun bij het omgaan met anderen en nog veel meer goede adviezen.Bijles op basisschoolniveau


Bij Studiecentrum Dronten kunt u niet alleen terecht met leerproblemen in het voortgezet onderwijs. Ook voor problemen rond taal en rekenen op basisschoolniveau, kunt u terecht bij het Studiecentrum Dronten.
U kunt denken aan problemen rond werkwoordspelling, grammatica, breuken, procenten, etc.

Voorbereiding op de mondelinge examens


Op ons instituut wordt hulp geboden bij de voorbereiding van mondelinge schoolexamens. Hiertoe worden door de begeleider afspraken gemaakt met de leerling om een proefmondeling op het studiecentrum te laten plaatsvinden. Naar aanleiding van dit proefmondeling krijgt de leerling adviezen van de begeleider.


Voorbereiding eindexamenleerlingen


Leerlingen die in het examenjaar zitten hebben behoefte aan een regelmatige herhaling van de lesstof. De laatste maanden voor het eindexamen zal het zwaartepunt van de begeleiding liggen op het leren en bestuderen van de eindexamenstof. Pas daarna zal geoefend gaan worden met de diverse examenbundels. De examens worden onder begeleiding gemaakt en vervolgens besproken met de begeleider. Wij gebruiken hiervoor de methodes Overhoor en de Eindexamenbundels/Finale.


Gebruik van internet


We vinden het belangrijk dat leerlingen gebruik kunnen maken van moderne hulpmiddelen zoals computers en internet. Draadloos internet is beschikbaar. Het printen van de werkstukken moeten de leerlingen elders doen.

Taken van de leerling


Het huiswerk, het zelfstandige studie-element, wordt dagelijks op het Studiecentrum gemaakt, geleerd en overhoord. De scholen behouden de taak om het gemaakte huiswerk na te kijken. Uiteraard kunnen de leerlingen uitleg over de stof krijgen.


Feedback


Wij willen ook graag contact opnemen met school. Daarvoor hebben wij de naam het het e-mail adres van de mentor nodig. Laatstgenoemde gebeurt alleen met de toestemming van de ouders/verzorgers. Ook kunnen de ouders natuurlijk zelf contact opnemen met het Studiecentrum.


Intake


Ouders die belangstelling hebben voor studiebegeleiding/bijlessen, krijgen van ons een intake formulier en de voorwaarden toegestuurd. Ouders nemen de ingevulde intake formulieren mee naar het intake gesprek.


Wat doen wij


Leren, studeren!

Het Studiecentrum Dronten verzorgt studiebegeleiding (ook wel huiswerkbegeleiding) voor leerlingen uit het voortgezetonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast geven wij hen bijlessen. Ook voor problemen rond grammatica, spelling, rekenen, en lezen op basisschoolniveau kunt u terecht bij het Studiecentrum Dronten.
Het Studiecentrum Dronten is een centrum voor aanvullend onderwijs. Wij begeleiden leerlingen bij het maken van hun huiswerk en bieden extra hulp.

Onder studiebegeleiding wordt verstaan:

 

De leerlingen werken gemiddeld 2 uur per middag aan hun huiswerk. In principe zijn de leerlingen dan (t)huiswerkvrij.